Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare, a tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin utilizarea acestui website vă exprimați automat acordul față de termenii și condițiile de mai jos.

Societatea TEODORESCU CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Str. MATEI VOIEVOD, Nr. 115-123, Bloc O2, Scara C, Etaj 4, Apartament 106, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J40/16319/2016, cod fiscal 36832766, reprezentată prin Teodorescu Adrian în calitate de administrator, denumită în continuare ”Prestator”, esteproprietara site-ului www.adrianteodorescu.ro.

2. Proprietatea Conținutului

Prin termenul ”utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina.

Site-ul și tot ce cuprinde acesta, denumit în continuare ”conținut”, și anume texte, poze, înregistrări audio sau video, ebook-uri, sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Prestatorului, cu toate drepturile rezervate.

Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului (poze, text, audio, video) în orice scop, fară confirmarea scrisă din partea Prestatorului.

Întregul conţinut al site-ului www.adrianteodorescu.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de Prestator.

3. Înscrierea și participarea la cursuri sau ședințele Demo gratuite

Accesul la cursuri se face prin înscrierea și plata online cu cardul prin intermediul furnizorului Stripe.com, pe acest website, în acord cu prețul și condițiile specifice fiecărui pachet de curs, sau prin transfer bancar în contul bancar al Prestatorului. Securitatea plăților este garantată de serviciul Stripe.com, prin contract cu Prestatorul.

Accesul la ședințele Demo gratuite se face prin completarea formularului de înscriere de pe website. Informațiile transmise prin formularul de contact sunt folosite doar pentru a răspunde la email și nu vor fi folosite în scopuri de marketing.

În urma plății sau a înscrierii la ședințele Demo gratuite, Prestatorul se obligă să pună la dispoziția utilizatorului toate informațiile necesare, prin e-mailuri de acces automate, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de e-mail greșită, fapt care duce la a nu mai primi e-mailul cu informațiile necesare stabilirii ședinței de curs. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea dacă utilizatorul șterge sau rătăcește e-mailurile conținând informațiile primite din partea Prestatorului.

Persoanele înscrise la cursuri sau la ședințele Demo gratuite își asumă responsabilitatea pentru propriul program, propriul echipament sportive și propriul corp, respectând ghidajul instructorului de tenis. În urma înscrierii la cursuri, Prestatorul nu are obligația de a restitui suma echivalentă, în cazul neparticipării. Ședințele de curs sau ședințele Demo gratuite se pot reprograma în prealabil cu acordul Prestatorului.

4. Confidențialitate și Date cu Caracter Personal

Prin citirea acestor Termeni și Conditii ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de incălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteti pe site, prin e-mail sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Conform cerințelor legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și completărilor ulterioare din 2018 privind politica GDPR, Prestatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați.

Scopul colectării datelor este comunicarea, informarea și facturarea. În urma înscrierii la curs sau la ședințele Demo gratuite, veți transmite datele necesare pentru a primi email-urile de confirmare, pentru emiterea facturilor și confirmarea comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Prestator și nu sunt comunicate nici unui terț destinatar.

Conform legii nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă pe email la adresa salut@adrianteodorescu.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, trimisă pe adresa de e-mail, vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:

– să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime; – să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Considerăm că asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal e un angajament fundamental, în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

5. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Prestatorul are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile menționate în Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă față de utilizatori, conform legii. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site.

6. Limitarea răspunderii

Prestatorul sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea Site-ului, nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoar pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze device-ul de pe care utilizați acest site.

7. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Condițiile de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor aparea din, sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.